Skolutveckling

På Barn och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun arbetar vi aktivt med skolutveckling för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan.

Grundskolans utvecklingsenhet

Vår utvecklingsenhet arbetar på uppdrag av grundskolans ledningsgrupp och den kommunala grundskolans och anpassad grundskolas rektorer. Vi har som huvudsakligt uppdrag att stödja, inspirera och utmana verksamheterna i deras utvecklingsprocesser.

Utvecklingsenhetens arbete vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter att alla elever ska få en likvärdig och modern utbildning som ger dem möjligheter till ett gott liv och en bra grund inför framtiden. 

Kontakta oss

skolutveckling@eskilstuna.se

Uppdaterad: 11 augusti 2023