Kontakta grundskolans ledning

Här hittar du kontaktuppgifter till grundskolans ledning på Barn- och utbildningsförvaltningen. Kontaktuppgifter till rektorer på våra grundskolor hittar du på respektive skolas sidor.

Susanne Englund

Skolchef för grundskolan

Telefon:

Lisa Edholm

Utvecklingschef för grundskolan och grundsärskolan/Avdelningschef för grundsärskolan, Pedagogiskt centrum och Interkulturella enheten

Telefon:

Carin Pärlesköld

Avdelningschef för F-9 och 7-9-skolor/Avdelningschef för centrala elevhälsan och Jobbcirkus - vägledning och utveckling PRAO

Telefon:

Jan Ferm

Avdelningschef för F-6-skolor/Avdelningschef för Komtek, NTA och Naturskolan

Telefon:

Uppdaterad: 20 januari 2023