För elever och vårdnadshavare

Information för dig som elev eller vårdnadshavare.

Sjuk- och frånvaroanmälan

All sjuk- och frånvaroanmälan görs via telefonnummer 070-167 25 95.

Ledighetsansökan

Ska du ansöka om ledighet för ditt barn gör du det i Vklass. Du kan endast göra ledighetsansökan via webbläsare (dator eller telefonens webbläsare).

Instruktion för ledighetsansökan i Vklass

Ansökan eller anmälan för längre utlandsvistelse för skolpliktiga elever

Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt enligt skollagen. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och gäller tills det att barnet har gått ut årskurs nio.

E-tjänst för grundskola och fritidshem

Här kan du utföra en mängd olika tjänster som är kopplade till grundskolan och fritidshem. Du kan bland annat ansöka om skolbyte mellan kommunala skolor, göra en utflyttningsanmälan om du flyttar utanför kommunen eller om ditt barn byter till en fristående skola.

Modersmålsundervisning

Elever som går i grundskolan och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig.

Skolskjuts och elevkort

Alla grund- och gymnasieelever folkbokförda i Eskilstuna kommun erbjuds ett busskort, kallat elevkort, som berättigar till fyra resor/dag utan egen kostnad för eleven.

Läs mer om vad som gäller för elevkort och skolskjuts

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Söders resurscenter

Telefon:

Uppdaterad: 30 augusti 2022