Söders resurscenter är en centraliserad särskild undervisningsgrupp och en enhet inom Pedagogiskt centrum var uppdrag är att vara ett stöd till Eskilstunas kommunala grundskolor.

Vi riktar oss till elever i åldern 7-11 år som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i sin ordinarie skolmiljö trots omfattande anpassningar.

Eleverna som går på Söders uppvisar en beteendeproblematik som har sin grund i neuropsykiatriska funktionsvariationer, trauma och/eller miljön. Hos oss går eleven i en liten grupp eller enskilt. En placering hos oss kan variera från en termin till flera terminer beroende på komplexitet, utveckling och mognad. Placering omprövas minst varje termin. Det finns även möjlighet till fritidsomsorg om behov föreligger.

Mottagningsförfarande till Söders resurscenter utgår från fastställda målgrupps- och placeringskriterier. Bedömning om eventuell plats görs av Skolslussen där enhetschef fattar beslut om att erbjuda plats.

För kontakt med Söders och behov av stöd tar hemskolans rektor kontakt med enhetschef.

Söders resurscenter

Telefon:

Uppdaterad: 22 november 2021