Skjulsta resurscenter består av två av Eskilstuna kommuns resurscenter, Skjulsta resurscenter våning 1 (SRC1) och Skjulsta resurscenter våning 2 (SRC2). Verksamheten bedrivs av barn- och utbildningsförvaltningen. Upptagningsområde är hela Eskilstuna kommun.

SRC1

SRC1 riktar in sig för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismspektrat, skolår 1-9. Förutom skolundervisning bedriver vi även fritidsverksamhet. För elever över 13 år behövs ett beslut enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387). Här finns två elevgrupper i blandade åldrar och på resurscentret arbetar 12 personer.

SRC2

SRC2 riktar sig till elever i årskurs 7-9. Här går elever med psykosocial problematik som har behov av särskilt stöd. Verksamheten på SRC2 följer kommunens ordinarie läsårstider. Alla elever som börjar i verksamheten har fortfarande kvar sin plats på respektive hemskola.

Ansökan

Ansökan om plats på Skjulsta resurscenter görs av rektor på hemskolan i samråd med elevens vårdnadshavare.

Skjulsta resurscenter

Telefon:

Uppdaterad: 22 november 2021