Skiftinge resurscenter är en skola för högstadieelever som av olika anledningar inte kan få sina behov tillgodosedda på en vanlig högstadieskola. Skolan har, precis som övriga resursskolor, hela Eskilstuna kommun som upptagningsområde och fördelning av elevplatser sker centralt. Skolan har sina lokaler på Skiftingehus grundskola i Skiftinge.

Skiftinge resurscenter

Telefon:

Uppdaterad: 22 november 2021