Busskort - Elevkortet

Alla grundskole- och gymnasieelever får ett busskort - Elevkortet. Det gäller för fyra kostnadsfria resor per dag.

Elevkort

Vårterminen 2024 är elevkortet giltigt till och med 8 juni. Spara busskortet så börjar det gälla igen 19 augusti om du inte har slutat skolan.

Elever hänvisas i första hand till linjebuss för sina resor mellan bostaden och skolan. Går du i grundskolan eller gymnasiet och är folkbokförd i Eskilstuna kommun får du ett busskort kallat Elevkort. Med Elevkortet kan du göra 4 kostnadsfria resor per dag, alla dagar i veckan, under skolåret. Kortet gäller för resor med Sörmlandstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun.

Elevkortet gäller för resor med Sörmlandstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun. Kortet ser ut som Sörmlandstrafikens vanliga gröna plastkort och eleven måste skriva sitt namn på kortet.

Elevkortet är elevens personliga tillhörighet och får inte användas av skolan för utflykter eller andra aktiviteter under skoldagen. Om hela skoldagen är förlagd på annan plats, till exempel isstadion eller Parken Zoo, kan elevkorten användas för resor till och från den platsen istället för resa till och från skolan. De fyra resorna är elevens resor, till och från skolan samt till och från fritidsaktivitet.

Under sommarlovet behålls kortet och det kan laddas med sommarkortet eller reskassa hos Sörmlandstrafiken. Vid höstterminens start aktiveras elevkortet igen. Kortet gäller under alla övriga lov.

Elever som tidigare inte fått elevkortet men som är berättigade till elevkortet ska kontakta skolexpeditionen.

Elever folkbokförda i Kvicksund (Eskilstunasidan) som går i skola i Eskilstuna kan få elevkort med möjlighet att åka tåg mellan Eskilstuna och Kvicksund. Detta gäller även för elever boende i Eskilstuna som går på Tegelviken. De som har rätt till det kan vända sig till Station 360 vid Eskilstuna Resecentrum för att få elevkortsprodukten utbytt. Har ni frågor om elevkort Kvicksund kan ni vända er till kollektivtrafik@eskilstuna.se

Borttappat eller glömt Elevkort?

Alla som reser med Sörmlandstrafikens bussar, även elever, ska ha en giltig biljett när de kliver på bussen. Elevkortets fyra resor per dag räknas självklart som giltig biljett. De som saknar biljett får köpa en biljett ombord på bussen genom exempelvis betal/kreditkort. Föraren har dock möjlighet att göra undantag för elever upp till 12 års ålder att åka till skolan utan biljett om eleven har råkat tappa/glömma sitt busskort. Innan hemresan ska eleven uppsöka skolexpeditionen för uthämtande av ett nytt kort. Observera att det innebär följande rent praktiskt:

  • Undantaget gäller bara elever upp till 12 år.
  • Grundskoleelever åk 6-9 samt gymnasieelever som saknar giltig biljett får köpa en biljett via Appen, ombord på bussen, hos försäljningsombud eller hos Sörmlandstrafiken.
  • Sörmlandstrafikens grundregler gäller resor till skolan då eleven kan få ett nytt kort alternativt enkelresekort av skolan under skoldagen.
  • Det kostar 100 kr att hämta ut ett nytt kort på skolexpeditionen. Möjligheten att köpa ersättningskort för borttappat kort gäller 1 gång per termin.

Resebidrag

Du som går i gymnasiet kan också ansöka om resebidrag vid särskilda omständigheter.

Serviceresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid efter överenskommelse.

Samuel Deivard

Transportsamordnare

Telefon:

Uppdaterad: 2 april 2024