Så arbetar vi

På Vallby skola utgår vi från elevernas intressen, behov och utveckling. Vi vill erbjuda en miljö som ger trygga, glada och nyfikna elever och där både barn och personal trivs. Vi har ambitionen att tillsammans med elever och vårdnadshavare främja elevernas kunskapsutveckling och uppmuntra till en livslång lust att lära

Värdegrund

Vår vision är att Vallby skola ska vara en trygg plats som främjar lärande och där alla känner sig delaktiga och betydelsefulla. Alla ska bli sedda och accepterade för den man är. Genom att bygga goda relationer får vi ett förtroendefullt klimat på skolan, som ger både trygghet och glädje.

Trygghetsarbete

Vi vill att vårdnadshavare och elever ska känna sig delaktiga och uppleva att de har möjlighet att påverka trygghetsarbetet på skolan. För att skapa delaktighet och inflytande har vi klassråd och elevråd. På Vallby skola erbjuder vi en stödjande, utmanande och stimulerande lärmiljö som präglas av trygghet och respekt. Skolans trygghetsarbete leds av EHT men genomsyrar all vår verksamhet.

Vår undervisning

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö. För att kunna utveckla en kvalitativt god undervisning följer och arbetar vi med den senaste forskningen. På vår skola innebär det att:

  • lärarna leder det pedagogiska arbetet med tydliga lärandemål och differentierad undervisning
  • undervisningen är varierad och skapar lust att lära
  • eleverna har stor möjlighet att påverka undervisningen

Fritidshem

På Vallby skola finns ett fritidshem för elever från förskoleklass upp till åk 3. Hit är våra elever välkomna före skolans start och efter skolans slut. Våra aktiviteter syftar till att stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och väcka lusten att lära. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår pedagogiska verksamhet för att erbjuda en meningsfull fritid.

Vallby skola

Uppdaterad: 3 maj 2022