Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsoteam på Vallby skola

Elevhälsa

Elevhälsoteam på Vallby skola

På Vallby skola har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, speciallärare, skolkurator och skolsköterska.

Skolkurator, Martin Stynsberg Spång (martin.spang@eskilstuna.se, 016-710 41 25)

Skolsköterska Annemie Persson (annemie.persson@eskilstuna.se, 016-710 49 33)

Speciallärare Lena Fornarve- Bergström (lena.bergstrom@eskilstuna.se, 016-710 95 42)

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Vallby skola

Uppdaterad: 24 mars 2023