Elevhälsa

Elevhälsoteam på Vallby skola

Elevhälsa

Elevhälsoteam på Vallby skola

På Vallby skola har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, speciallärare, skolkurator och skolsköterska.

Skolkurator, Martin Stynsberg Spång (martin.spang@eskilstuna.se, 016-710 41 25)

Skolsköterska Annemie Persson (annemie.persson@eskilstuna.se, 016-710 49 33)

Speciallärare Lena Fornarve- Bergström (lena.bergstrom@eskilstuna.se, 016-710 95 42)

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Vallby skola

Uppdaterad: 24 mars 2023