Vallby skola ligger 10 km norr om Eskilstuna centrum. Vi har en kreativ skolgård som uppmuntrar till rörelse och en närhet till skogen som ett extra klassrum.

Cirka 105 elever går på skolan, från förskoleklass till årskurs 3. Skolan har ett gemensamt fritidshem. Vallby skola består av tre huskroppar.

Vallby skola

Uppdaterad: 3 april 2024