Eskilstuna kommun

Vallby skola ligger 10 km norr om Eskilstuna centrum. Vi har en kreativ skolgård som uppmuntrar till rörelse och en närhet till skogen som ett extra klassrum.

Cirka 105 elever går på skolan, från förskoleklass till årskurs 3. Skolan har ett gemensamt fritidshem. Vallby skola består av två huskroppar och under sommaren 2022 kommer en paviljong att uppföras eftersom elevantalet ökar.

Vallby skola

Uppdaterad: 11 juli 2022