Elevhälsa

Elevhälsoteam på Tegelviken.

På Tegelviken har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, specialpedagoger och speciallärare, kurator och skolsköterska.

Skolsköterska, Marina Jansson, marina.jansson@eskilstuna.se, 016 710 88 36

Kurator, Ida Persson, ida.persson@eskilstuna.se, 016 710 69 77

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Uppdaterad: 8 april 2024