Elevhälsa

Elevhälsoteam på Tegelviken skola

På Tegelviken skolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer. specialpedagoger och speciallärare.

Kurator, Eva Zetterberg, Eva.Zetterberg2@eskilstuna.se, 016 710 69 77

Skolsköterska, Marina Jansson, marina.jansson@eskilstuna.se, 016 710 88 36

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antale lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Uppdaterad: 24 augusti 2021