Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsoteam på Tegelviken skola.

På Tegelviken skolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, specialpedagoger och speciallärare, kurator och skolsköterska.

Kurator, Ewa Zetterberg, ewa.zetterberg@eskilstuna.se, 016 710 69 77, 073-765 17 43

Skolsköterska, Marina Jansson, marina.jansson@eskilstuna.se, 016 710 88 36

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Uppdaterad: 3 juni 2022