Tegelviken ligger i Kvicksund, ett villasamhälle vid Mälaren, cirka två mil nordväst om Eskilstuna, på gränsen mellan Södermanland och Västmanland.

Välkommen till öppet hus tisdag 22 november 17:00-18:00

därefter Julmarkad 18:00-20:00!

Skolan är byggd 1998 utifrån ett ekologiskt synsätt. Här finns lekplatser i naturlig miljö, det vill säga "naturlek", jordkällare, växthus, med mera.

Skolan har två fritidshem och en öppen verksamhet för barnen i årskurs 4-6.

Uppdaterad: 25 oktober 2022