Så arbetar vi

På Stålforsskolan utgår vi från elevernas egna intressen, behov och utveckling. Vi vill erbjuda en miljö som ger trygga, glada och nyfikna elever där både barn och personal trivs. Vi har ambitionen att tillsammans med elever och föräldrar främja elevernas kunskapsutveckling och uppmuntra till en livslång lust att lära!

Värdegrund

Vår vision är att Stålforsskolan ska vara en trygg plats som främjar lärande och där alla känner sig delaktiga och betydelsefulla. Alla ska bli sedda och accepterade för den man är. Genom att bygga goda relationer får vi ett förtroendefullt klimat på skolan, som ger både trygghet och glädje.

Trygghetsarbete

Vi vill att föräldrar och elever ska känna sig delaktiga och uppleva att de har möjlighet att påverka trygghetsarbetet på skolan. För att skapa delaktighet och inflytande har vi elevråd som hos oss heter Stålrådet. På Stålforsskolan erbjuder vi en stödjande, utmanande och stimulerande lärmiljö som präglas av trygghet och respekt. Skolans trygghetsarbete leds av ett trygghetsteam, men genomsyrar all vår verksamhet. I trygghetsteamet ingår professioner som; handledare, mentorer, kurator och biträdande rektor.

Vår undervisning

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö. Vi har de senaste tre åren arbetat systematiskt mot våra tre pedagogiska inriktningar; differentierad undervisning (d.v.s. tillgänglig lärmiljö), formativ bedömning samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. De flesta av våra lärare jobbar i ett tvålärarsystem. Det innebär att lärarparen; planerar, genomför, bedömer och utvärderar undervisningen tillsammans. För att kunna utveckla en kvalitativt god undervisning följer och arbetar vi med den senaste forskningen. På vår skola innebär det att:

  • lärarna leder det pedagogiska arbetet med tydliga lärandemål
  • undervisningen är varierad och skapar lust att lära
  • eleverna har stor möjlighet att påverka undervisningen
Uppdaterad: 9 januari 2023