Elevhälsa

Elevhälsoteam på Stålforsskolan

På Stålforsskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, skolpsykolog, kurator, specialpedagoger och skolsköterska samt studie-och yrkesvägledare.

Skolsköterska, Anette Sonesten, anette.sonesten@eskilstuna.se 016-710 48 02
Skolkurator, Anneli Johansson, anneli.johansson@eskilstuna.se 016-710 48 00
Studievägledare, Pär-Magnus Sjöström, par-magnus.sjostrom@eskilstuna.se 016-710 69 27
Skolpsykolog, Arvid Sylvan, arvid.sylvan@eskilstuna.se 016-710 68 99
Specialpedagog, Olga Pirgholizadeh, olga.pirgholizadeh@eskilstuna.se 016-710 69 15
Specialpedagog, Åsa Pettersson, asa.pettersson@eskilstuna.se 016-710 27 27
Specialpedagog Tarash Aziz, tarash.aziz@eskilstuna.se 016-710 21 42
Specialpedagog, Susanne Tenö susanne.teno@eskilstuna.se 016-710 92 15

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Stålforsskolan

Telefon:

  • 016-710 48 01

  • 016-710 69 28

Uppdaterad: 14 oktober 2021