Elevhälsa

Elevhälsoteam på Stålforsskolan.

På Stålforsskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, skolpsykolog, kurator, specialpedagoger och skolsköterska samt studie-och yrkesvägledare.

Skolkurator, Anneli Johansson
anneli.johansson@eskilstuna.se
016-710 48 00

Skolpsykolog, Mikaela Valenzuela
mikaela.valenzuela@eskilstuna.se
016-710 18 75

Skolsköterska, Emma Younis
emma.younis@eskilstuna.se
016-710 48 02

Specialpedagog, Susanne Tenö
susanne.teno@eskilstuna.se
016-710 92 15

Studie och yrkesvägledare, Pär-Magnus Sjöström
par-magnus.sjostrom@eskilstuna.se
016-710 69 27

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Uppdaterad: 21 april 2023