Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till ledning, expedition, kök och fritidshem.

Slottsskolan

Telefon:

Annika Sjöberg

Tillförordnad rektor

Telefon:

Jenny Tyrfors Eriksson

Skoladministratör

Telefon:

Tove Kjällström Jansson

Bibliotekarie

Telefon:

Slottsskolans fritidshem och avdelningar:

Fritidshem Hus A (Nya huset):

Fritidshem Anemonen 070-167 25 64

Fritidshem Maneten 070-086 22 22

Fritidshem Snäckan 070-086 69 22

Fritidshem Hus B (Gamla huset):

Fsk Skattkammaren: 072-977 76 24

Fsk A Safiren: 070-167 25 63

Fsk B Rubinen: 070-089 37 72

Fsk C Smaragden: 072-977 76 34

Skattkammaren finns i gamla skolbyggnadens källarvåning. I nya skolbyggnaden finns Anemonen, Maneten och Snäckan.

Kontakta köket på telefonnummer 016-710 67 37.

Skolsköterska

Henna Backman, henna.backman@eskilstuna.se, 016-710 16 52

Kurator

Linnea Lenander, linnea.lenander@eskilstuna.se , 016-710 16 48

Speciallärare

Mellanstadiet, Anna Lee, anna.lee@eskilstuna.se

Lågstadiet, Christina Andersson, christina.andersson14@eskilstuna.se

Socialpedagog

Lena Jobark, lena.jobark@eskilstuna.se

Uppdaterad: 11 februari 2024