Eskilstuna kommun

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till ledning, expedition, kök och fritidshem.

Slottsskolan

Telefon:

Magnus Merdén

Rektor

Telefon:

Erika Andersson

Biträdande rektor

Jenny Tyrfors Eriksson

Skoladministratör

Telefon:

Tove Kjällström Jansson

Bibliotekarie

Telefon:

Slottsskolans fritidshem och avdelningar:

Fritidshem Hus A (Nya huset):

Fritidshem Anemonen 4821/070-167 25 64

Fritidshem Maneten 6757/070-086 22 22

Fritidshem Snäckan 6745/070-086 69 22

Fritidshem Hus B (Gamla huset):

Fsk Skattkammaren: 9812/072-977 76 24

Fsk A Safiren: 4820/070-167 25 63

Fsk B Rubinen: 6751/ 070-089 37 72

Fsk C Smaragden: 9822/072-977 76 34

Fsk D Opalen: 9803/072-977 76 15

Skattkammaren finns i gamla skolbyggnadens källarvåning. I nya skolbyggnaden finns Anemonen, Maneten och Snäckan.

Kontakta köket på telefonnummer 016-710 67 37.

Skolsköterska

Henna Backman, henna.backman@eskilstuna.se, 016-710 16 52

Kurator

Linnea Lenander, linnea.lenander@eskilstuna.se , 016-710 67 48

Special lärare

Susanne Sivertsson Petré, mellanstadiet

Christina Andersson, lågstadiet

Socialpedagog

Lena Jobark

Uppdaterad: 9 februari 2023