Elevhälsa

Elevhälsoteam på Slottskolan.

Skolsköterska

Elevhälsans medicinska insatser ska enligt skollagen (2010:800) främst vara förebyggande och hälsofrämjande, elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas och innebär inte akutvård i egentlig mening. Vid eventuella olycksfall och vid akut sjukdom under skoldagen lämnas tillfällig hjälp och vårdhänvisning. Alla elever har tillgång till skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsobesök och vaccinationer. Skolläkaren kan bokas genom skolsköterskan vid skolrelaterade hälsoproblem..

Hälsobesök

Alla elever erbjuds ett hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2 och årskurs 4.

Vaccinationer

Vaccinationer i skolan erbjuds enligt svenska barnvaccinationsprogrammet.

Skolsköterska

Henna Backman, henna.backman@eskilstuna.se, 016-710 16 52

Kurator

Linnea Lenander, linnea.lenander@eskilstuna.se , 016-710 67 48

Special lärare

Susanne Sivertsson Petré, mellanstadiet

Christina Andersson, lågstadiet

Socialpedagog

Lena Jobark

Slottsskolan

Telefon:

Uppdaterad: 24 mars 2023