Elevhälsa

Elevhälsoteam på Slottskolan.

Skolsköterska

Elevhälsans medicinska insatser ska enligt skollagen (2010:800) främst vara förebyggande och hälsofrämjande, elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas och innebär inte akutvård i egentlig mening. Vid enklare olycksfall och vid akut sjukdom under skoldagen lämnas tillfällig hjälp och vårdhänvisning i mån av tid. Alla elever har tillgång till skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsobesök och vaccinationer. Skolläkaren kan bokas genom skolsköterskan vid skolrelaterade hälsoproblem

Hälsobesök

Alla elever erbjuds ett hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2 och årskurs 4.

Vaccinationer

Vaccinationer i skolan erbjuds enligt svenska barnvaccinationsprogrammet.

Skolsköterska

Henna Backman, henna.backman@eskilstuna.se, 016-710 16 52

Kurator

Linnea Lenander, linnea.lenander@eskilstuna.se , 016-710 16 48

Speciallärare

Mellanstadiet, Anna Lee, anna.lee@eskilstuna.se

Lågstadiet, Christina Andersson, christina.andersson14@eskilstuna.se

Socialpedagog

Lena Jobark, lena.jobark@eskilstuna.se

Slottsskolan

Telefon:

Uppdaterad: 5 mars 2024