Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Elevhälsa

Elevhälsoteam på Slagstaskolan

Elevhälsa

På Slagstaskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och socialpedagog. Rekrytering av skolpsykolog pågår.

Skolsköterska, Louise Darenmalm, louise.darenmalm@eskilstuna.se 016- 710 18 37

Kurator, Jennie Winneberg, jennie.winneberg@eskilstuna.se 016- 710 18 69

Socialpedagog, Anette Blomstrand, anette.blomstrand@eskilstuna.se 016- 710 38 13

Specialpedagog, Kicki Öhberg, christina.öhberg@eskilstuna.se 072- 977 34 57

Speciallärare Juliana Samuelsson, juliana.samuelsson@eskilstuna.se 072- 977 34 57

Speciallärare Maria Sundh maria.sundh@eskilstuna.se 072- 977 34 57

Skolpsykolog, rekrytering pågår

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalen lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Slagstaskolan

Telefon:

Uppdaterad: 21 juni 2022