Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsoteam på Slagstaskolan

Elevhälsa

På Slagstaskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och socialpedagog. Rekrytering av skolpsykolog pågår.

Skolsköterska, Louise Darenmalm, louise.darenmalm@eskilstuna.se 016- 710 18 37

Kurator, Jennie Winneberg, jennie.winneberg@eskilstuna.se 016- 710 18 69

Socialpedagog, Anette Blomstrand, anette.blomstrand@eskilstuna.se 016- 710 38 13

Specialpedagog, Kicki Öhberg, christina.öhberg@eskilstuna.se 072- 977 34 57

Speciallärare Juliana Samuelsson, juliana.samuelsson@eskilstuna.se 072- 977 34 57

Speciallärare Maria Sundh maria.sundh@eskilstuna.se 072- 977 34 57

Skolpsykolog, rekrytering pågår

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalen lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Slagstaskolan

Telefon:

Uppdaterad: 24 mars 2023