Slagstaskolan ligger fem kilometer nordväst från Eskilstuna centrum. Slagsta är ett bostadsområde med flerfamiljshus, radhus och villor. Skolan har en stor skolgård med närhet till en härlig natur med skog och mark inpå knuten.

Skolan är 3-parallelig med cirka 556 elever som går på skolan från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har fyra fritidshem, som är åldershomogena och ligger i anslutning till elevernas klassrum
Stjärnfallet: förskoleklass.
Asteroiden: årskurs 1.
Kometen: årskurs 2.
Regnbågen: årskurs 3 och öppen verksamhet för årskurs 4-6.

Slagstaskolan

Telefon:

Uppdaterad: 28 juni 2022