Elevhälsa

På Skogstorpsskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, specialpedagoger och speciallärare, kuratorer, elevassistenter, studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor.

Skolkuratorer:
Håkan Carlsson hakan.carlsson3@eskilstuna.se, 016-159636
Marcus Swartling, marcus.swartling@eskilstuna.se, 016-710 85 27

Skolsköterskor:
Pernilla Erlandsson, pernilla.erlandsson@eskilstuna.se, 016-159621
Anette Sonesten, anette.sonesten@eskilstuna.se, 016-710 95 35

Studie- och yrkesvägledare:
Gizem Soyal, gizem.soyal@eskilstuna.se, 016-159602

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Skogstorpsskolan

Telefon:

Öppettider

Expedition: Måndag-fredag kl. 8.00-15.15

Uppdaterad: 15 februari 2024