För elever och vårdnadshavare

Information för dig som elev eller vårdnadshavare.

Sjuk- och frånvaroanmälan

All frånvaroanmälan görs i Vklass.

Du som vårdnadshavare kan anmäla frånvaro för ditt barn på Vklass eller via Vklass-appen i din mobil eller surfplatta.

Du kan även ringa 010-888 70 50.


Ledighetsansökan

Ska du ansöka om ledighet för ditt barn gör du det i Vklass. Du kan endast göra ledighetsansökan via webbläsare (dator eller telefonens webbläsare).

Instruktion för ledighetsansökan i Vklass

Skolskjuts och elevkort

Alla grund- och gymnasieelever folkbokförda i Eskilstuna kommun erbjuds ett busskort, kallat elevkort, som berättigar till fyra resor/dag utan egen kostnad för eleven.

Läs mer om vad som gäller för elevkort och skolskjuts

Olycksfallsförsäkring

Eskilstuna kommun har en olycksfallsförsäkring för barn och elever i grundskola och gymnasium.

Skogstorpsskolan

Telefon:

Uppdaterad: 23 april 2021