Tecknad skiss över tegelbyggnad i orange och svart.

Munktellskolan

Hösten 2023 ska första etappen av Munktellskolan stå klar. Den skolverksamhet som idag bedrivs i Faktoriets lokaler kommer då att flyttas till Munktellskolan när den tas i drift.

OBS! Upptagningsområdet för hösten 2023 är samma som för Faktoriet

Förändring av upptagningsområde sker i en senare etapp när Munktellskolan är redo att ta emot fler elever.

På sikt ska Munktellskolan rymma cirka 1 000 elever från förskola till årskurs nio.

I etapp två kommer klassrum för F-6 och några praktisk-estetiska ämnen att byggas och dessa beräknas vara klara 2026.

Kontaktuppgifter

Jenny Råström

Rektor

Telefon:

Uppdaterad: 28 september 2022