Eskilstuna kommun

Munktellskolan är en kommunal grundskola som ligger centralt i Eskilstuna med cirka 360 elever i årskurs 7-9. På skolan arbetar en engagerad och kompetent personalgrupp om cirka 35 personer.

OBS! Upptagningsområdet för hösten 2023 är samma som för Faktoriet

Förändring av upptagningsområde sker i en senare etapp när Munktellskolan är redo att ta emot fler elever.

På sikt ska Munktellskolan rymma cirka 1 000 elever från förskola till årskurs nio.

I etapp två kommer klassrum för F-6 och några praktisk-estetiska ämnen att byggas och dessa beräknas vara klara 2026.

Kontaktuppgifter

Munktellskolan

Telefon:

Uppdaterad: 14 augusti 2023