Elevhälsa

På Mesta skola har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektor, specialpedagog och speciallärare, kurator och skolsköterska.

Skolkurator: Sofie Backman sofie.backman2@eskilstuna.se, 016-710 47 88

Skolsköterska: Selma Zukancic selma.zukancic@eskilstuna.se, 016-710 21 14

Uppdaterad: 6 februari 2024