Elevhälsa

På Mesta skola har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektor, specialpedagog och speciallärare, kurator och skolsköterska.

Skolkurator: Maria Dahlqvist maria.dahlqvist@eskilstuna.se, 016-710 47 88

Skolsköterska: (ingen för tillfället, rekrytering pågår)

Uppdaterad: 9 februari 2023