Elevhälsa

Elevhälsoteam på Lundbyskolan

På Lundbyskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, skolkurator, skolsköterska, specialpedagog samt speciallärare.

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsan och dess professioner ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Kurator F-6 Satu Andersson, satu.andersson@eskilstuna.se 072-971 29 49

Skolsköterska F-6 Isabelle Boman, isabelle.boman@eskilstuna.se 070-089 37 24

Specialpedagog F-3 Siw Forssman, siw.forssman@eskilstuna.se 070-086 69 65

Speciallärare F-3 Maria Löfgren, maria.löfgren@eskilstuna.se 089-089 33 75

Speciallärare 4–6 Marina Andersson, marina.andersson@eskilstuna.se 070-089 35 49

Uppdaterad: 14 oktober 2021