Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsoteam på Lundbyskolan.

På Lundbyskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, skolkurator, skolsköterska, specialpedagog samt speciallärare.

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsan och dess professioner ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Kurator F-6 Marie Gustafsson. marie.gustafsson@eskilstuna.se072-971 29 49

Speciallärare F-3 Maria Löfgren. maria.löfgren@eskilstuna.se, 089-089 33 75

Speciallärare 4-6 Marina Andersson. marina.andersson@eskilstuna.se, 070-089 35 49

Speciallärare 4-6 Katri Ek. katri.ek@eskilstuna.se070-089 33 55

Skolsköterska F-6 Anette Sonesten. anette.sonesten@eskilstuna.se016-710 62 23

Uppdaterad: 20 april 2023