Elevhälsa

Elevhälsoteam på Lagersbergsskolan.

På Lagersbergsskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, kuratorer, specialpedagoger, skolsköterska och specialpedagog.

Kurator, Sofia Eriksson sofia.eriksson3@eskilstuna.se 072-971 29 27
Kurator, Birgitta Nilsson birgitta.nilsson6@eskilstuna.se 072-977 79 04
Specialpedagog, Åsa Sommarlund, asa.sommarlund@eskilstuna.se 072-971 29 29
Socialpedagog, Ifrah Ali ifrah.ali@eskilstuna.se 070-086 20 60
Skolsköterska, Christel Lunnebalk Hansson christel.hansson@eskilstuna.se 070-600 13 80

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.


Uppdaterad: 23 juni 2021