Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsoteam på Kjula skola

På Kjula skola har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, speciallärare, skolkurator och skolsköterska.

Skolkurator, Martin Stynsberg Spång (martin.spang@eskilstuna.se, 016-710 41 25)
Skolsköterska Annemie Persson (annemie.persson@eskilstuna.se, 016-710 49 33)
Speciallärare Sofi Modin (sofi.modin@eskilstuna.se , 016-710 49 47)

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Kjula skola

Telefon:

Uppdaterad: 19 september 2022