Kjula skolan ligger 12 km nordost om Eskilstuna centrum.

Cirka 300 elever går på skolan från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har två fritidshem och öppen verksamhet för de älde barnen. Den består av sju byggnader och en idrottshall.

Kjula skola

Telefon:

Uppdaterad: 26 april 2021