Så arbetar vi

På Hammargärdet utgår vi från elevernas egna intressen, behov och utveckling. Vi vill erbjuda en miljö som ger trygga, glada och nyfikna elever där både barn och personal trivs. Vi arbetar för att eleverna ska stärka sina kunskaper utifrån sina förutsättningar och våra förväntningar. Vi har ambitionen att tillsammans med elever och föräldrar främja elevernas kunskapsutveckling och uppmuntra till en livslång lust att lära!

Värdegrund

Värdegrundsarbete ska genomsyra skolan och fritidshemmets verksamhet hela tiden. Vi vet att alla elever behöver trygghet, studiero och närvaro för att lyckas i skola.

Våra ledord

”Trygghet som grund, ordning som stöd och framsteg som mål”.

Hammargärdet

Vår vision är att Hammargärdet ska vara en trygg plats som främjar lärande och där alla känner sig delaktiga och betydelsefulla. Alla ska bli sedda och accepterade för den man är. Genom att bygga goda relationer får vi ett förtroendefullt klimat på skolan, som ger både trygghet och glädje.

Trygghetsarbete

 För att skapa delaktighet och inflytande har vi på skolan en nystartad kamratstödjargrupp. På Hammargärdet erbjuder vi en stödjande, utmanande och stimulerande lärmiljö som präglas av trygghet och respekt. Vi vill att föräldrar och elever ska känna sig delaktiga och uppleva att de har möjlighet att påverka trygghetsarbetet på skolan. Skolans trygghetsarbete leds av ett EHT/trygghetsteam men genomsyrar all vår verksamhet.

Fokus på undervisning

God kvalité i undervisningen ska kännetecknas av ett professionellt bemötande och gott ledarskap. Vi arbetar med ämneslärarsystem för de äldre eleverna, då vi anser att goda ämneskunskaper hos lärare har stor betydelse för att kunna ge en undervisning som gör att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt.

En väl utbyggd digitaliserad skola med resurser för att individualisera den digitala undervisningen.

Fritidshem

På Hammargärdets fritidshem har vi en åldersblandad barngrupp från ålder 6-9 år och öppen verksamhet för 10-12-åringar. Våra aktiviteter syftar till att stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och väcka lusten att lära. Betydelsefulla inslag i verksamheten är utomhusaktiviteter, lek, rörelse och skapande. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår pedagogiska verksamhet för att erbjuda en meningsfull fritid.

Hammargärdets skola

Telefon:

Uppdaterad: 9 juni 2022