Eskilstuna kommun

Elevhälsa

På Hammargärdets skola har vi ett elevhälsoteam (EHT). Där ingår rektor, kurator och skolsköterska.

EHT arbetar, tillsammans med lärarna, för att förbättra förutsättningarna för elevers lärande, utveckling och hälsa. Om man mår bra är det lättare att lära sig i skolan och att utvecklas. Om man lär sig nya saker i skolan och utvecklas, så mår man oftast bättre. Hälsa och lärande går hand i hand. Elevhälsa är ett ansvar för alla i skolan. Alla på skolan arbetar för att stödja elevernas utveckling mot målen i undervisningen. 

Kurator

Kurator Maria Dahlqvist finns på Hammargärdets skola på torsdagar och var fjärde onsdag. Hos skolkurator kan du bland annat prata och få stöd och råd i situationer i livet som känns jobbiga eller svåra att hantera. Kuratorn arbetar också främjande och förebyggande genom att till exempel arbeta med trygghet, kamratskap, självkänsla samt att utföra kartläggningar på skolan. Telefon: 070-086 61 80.

Skolsköterska

Skolsköterska Malin Mejenqvist finns på Hammargärdets skola på torsdagar samt en onsdag i månaden. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök i förskoleklass, åk 2, åk 4 samt vaccinerar enl. det nationella programmet för barn. Via hälsobesöken samt temagrupper så sker det främjande och förebyggande arbetet bl.a genom att till exempel tala om kost, motion, välbefinnande, pubertet och sömn. Skolsköterskan är tillsammans med skolläkaren ansvarig för den medicinska delen av Elevhälsans arbete. 
Telefon: 016-710 42 35

 

Hammargärdets skola

Telefon:

Uppdaterad: 8 september 2022