Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsoteam på Hållsta skola.

Skolkurator:
Louise Wiederholm, louise.wiederholm@eskilstuna.se, 016-710 36 34

Skolsköterska:
Pernilla Erlandsson, pernilla.erlandsson@eskilstuna.se, 016-15 96 21

Uppdaterad: 17 oktober 2022