Elevhälsa

Elevhälsoteam på Hällby skola

På Hällby skola har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, kurator, skolsköterska och speciallärare.

Kurator Anna Hansson anna.hansson10@eskilstuna.se 016-710 48 88

Skolsköterska Elin Nilsson elin.nilsson9@eskilstuna.se 016-710 48 87

Hällby skola

Telefon:

Uppdaterad: 14 oktober 2021