Elevhälsa

Elevhälsoteam på Hällby skola.

På Hällby skola har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, kurator, skolsköterska och speciallärare.

Kurator: Anna Hansson
anna.hansson10@eskilstuna.se
016-710 48 88

Skolsköterska: Elin Nilsson
elin.nilsson9@eskilstuna.se
016-710 48 87

Speciallärare: Susanne Ölander
susanne.olander@eskilstuna.se
016-710 48 99

Speciallärare: Carina Rosenlind
carina.rosenlind@eskilstuna.se
016-710 48 93

Speciallärare: Isabella Lindberg
isabella.lindberg@eskilstuna.se
016-710 48 96

Hällby skola

Telefon:

Uppdaterad: 30 augusti 2023