Hällby skola ligger ungefär sju kilometer nordväst om Eskilstuna centrum. Skolan ligger centralt i Hällbybrunn med närhet till skogen och idrottsplatser.

Miljön i Hällbybrunn har ett kulturarv som vi i undervisningen tar till vara på när vi arbetar med vår hembygd. Cirka 450 elever går på skolan från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har ett fritidshem med tre avdelningar och öppen verksamhet för de äldre barnen.

Hällby skola

Telefon:

Uppdaterad: 30 augusti 2023