Elevhälsa

Elevhälsoteam på Hällberga skola.

På Hällberga skolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektor, kurator, specialpedagog och speciallärare.

Kurator, Markus Lundberg
Markus.Lundberg@eskilstuna.se
016-710 26 48

Skolsköterska, Camilla Norenius
Camilla.Norenius1@eskilstuna.se
016-710 32 46

Specialpedagog, Anette Isaksson
Anette.Isaksson@eskilstuna.se
016-710 38 54

Speciallärare, Carina Lundgren
Carina.Lundgren@eskilstuna.se
016-710 53 95

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Uppdaterad: 19 januari 2024