Elevhälsa

Elevhälsoteam på Gökstensskolan.

På Gökstensskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, skolkuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog samt specialpedagoger och speciallärare.

Kurator F-6: Hiwet Ghirmai
hiwet.ghirmai@eskilstuna.se
016-710 55 14, 076-496 04 04

Kurator 7-9: Elin Segerlind
elin.segerlind@eskilstuna.se
016-710 40 80, 070-167 22 48

Skolsköterska: Ingmarie Kasche
ingmarie.kasche@eskilstuna.se
016-710 72 60

Skolsköterska: Selma Zukancic
selma.zukancic@eskilstuna.se
016-710 82 04

Gökstensskolan

Telefon:

Uppdaterad: 8 april 2024