Elevhälsa

Elevhälsoteam på Gökstensskolan

På Gökstensskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, skolkuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog samt specialpedagoger och speciallärare.

Kurator F-6: Sofie Backman, sofie.backman2@eskilstuna.se 073- 862 89 10

Kurator 7-9: Elin Segerlind, elin.segerlind@eskilstuna.se 073-382 31 91

Skolpsykolog: Lars Taberman, lars.taberman@eskilstuna.se

Skolsköterska: Ingmarie Kasche, ingmarie.kasche@eskilstuna.se 016-7107260, Selma Zukancic, selma.zukancic@eskilstuna.se 016- 710 82 04

Gökstensskolan

Telefon:

Uppdaterad: 25 augusti 2021