Så arbetar vi

På Gillberga - skola utgår vi från elevernas egna intressen, behov och utveckling. Vi vill erbjuda en miljö som ger trygga, glada och nyfikna elever där både barn och personal trivs. Vi har ambitionen att tillsammans med elever och föräldrar främja elevernas kunskapsutveckling och uppmuntra till en livslång lust att lära!

Värdegrund

Värdegrundsarbete ska genomsyra skolan och fritidshemmets verksamhet hela tiden. Vi vet att alla elever behöver trygghet, studiero och närvaro för att lyckas i skola.

Våra ledord

”Vi vill att vår skola ska präglas av trygghet, gemenskap, arbetsglädje och studiero”.

Vår vision är att Gillberga skola ska vara en trygg plats som främjar lärande och där alla känner sig delaktiga och betydelsefulla. Alla ska bli sedda och accepterade för den man är. Genom att bygga goda relationer får vi ett förtroendefullt klimat på skolan, som ger både trygghet och glädje.

Trygghetsarbete

Vi vill att föräldrar och elever ska känna sig delaktiga och uppleva att de har möjlighet att påverka trygghetsarbetet på skolan. För att skapa delaktighet och inflytande på skolan har vi elevråd och kamratstödjare. På Gillberga - skola erbjuder vi en stödjande, utmanande och stimulerande lärmiljö som präglas av trygghet och respekt. Skolans trygghetsarbete leds av ett EHT/trygghetsteam men genomsyrar all vår verksamhet.

Vår undervisning

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö. För att kunna utveckla en kvalitativt god undervisning följer och arbetar vi med den senaste forskningen. På vår skola innebär det att:

God kvalité i undervisningen ska kännetecknas av ett professionellt bemötande och gott ledarskap. Vi arbetar med ämneslärarsystem för de äldre eleverna, då vi anser att goda ämneskunskaper hos lärare har stor betydelse för att kunna ge en undervisning som gör att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt. Förstelärare leder lärarna genom det pedagogiska arbetet. Alla lärare arbetar med tydliga lärandemål där undervisningen är varierad och skapar lust att lära.

Fritidshem

På Gillberga - skola finns ett fritidshem med en åldersblandad barngrupp från ålder 6-9 år och öppen verksamhet för 10-12-åringar. Hit är våra elever välkomna innan skolan börjar och efter skolans slut. Våra aktiviteter syftar till att stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och väcka lusten att lära. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse, uteverksamhet och skapande. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår pedagogiska verksamhet för att erbjuda en meningsfull fritid.

Uppdaterad: 1 september 2022