Eskilstuna kommun

Elevhälsa

På Gillberga skola har vi ett elevhälsoteam (EHT). Där ingår rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog.

Skolsköterska

Skolsköterska Malin Mejenqvist finns på Gillberga skola på måndagar. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök i förskoleklass, åk 2, åk 4 samt vaccinerar enl. det nationella programmet för barn. Via hälsobesöken samt temagrupper så sker det främjande och förebyggande arbetet bl.a genom att till exempel tala om kost, motion, välbefinnande, pubertet och sömn. Skolsköterskan är tillsammans med skolläkaren ansvarig för den medicinska delen av Elevhälsans arbete. 
Telefon: 016-710 42 35

Uppdaterad: 8 september 2022