Elevhälsa

Elevhälsoteam på Fröslundaskolan.

På Fröslundaskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, skolpsykolog, kuratorer, speciallärare, skolsköterska och socialpedagoger.

Skolpsykolog, Mikaela Valenzuela mikaela.valenzuela@eskilstuna.se

Specialpedagog: Joanna Anderskans joanna.anderskans@eskilstuna.se

Speciallärare: Hajdi Adam hajdi.adam@eskilstuna.se

Speciallärare: Azhar Salman Zorab azhar.zorab@eskilstuna.se

Specialpedagog: Marie Hiding Olsson marie.olsson10@eskilstuna.se

Kurator, Beatrice Heimann beatrice.heimann@eskilstuna.se

Kurator, Tina Holm tina.holm2@eskilstuna.se

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Fröslundaskolan

Camilla Astbring, skoladministratör

Telefon:

Uppdaterad: 3 april 2023