Elevhälsa

Elevhälsoteam på Fröslundaskolan.

På Fröslundaskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, skolpsykolog, kuratorer, speciallärare, skolsköterska och socialpedagoger.

Skolsköterska Lisa Säfström lisa.safstrom@eskilstuna.se 072-977 70 04
Skolpsykolog Emilia Sjöqvist emilia.sjoqvist@eskilstuna.se
Socialpedagog, Linda Sperber linda.sperber@eskilstuna.se
Socialpedagog, Maria Alderin maria.alderin@eskilstuna.se
Speciallärare, Karoline Jovanovic karoline.jovanovic@eskilstuna.se
Speciallärare, Hajdi Adam hajdi.adam@eskilstuna.se
Speciallärare, Anna Stridh anna.stridh5@eskilstuna.se
Speciallärare, Joanna Anderskans joanna.anderskans@eskilstuna.se
Kurator, Beatrice Heimann beatrice.heimann@eskilstuna.se
Kurator, Tina Holm

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

 

Fröslundaskolan

Telefon:

Uppdaterad: 11 november 2021