Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsoteam på Edvardslundsskolan.

På Edvardslundsskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, biträdande rektor, skolsköterska, kurator samt specialpedagoger och speciallärare.

Kurator, Andy Fransi, Andy.Fransi@eskilstuna.se , tel. 016-710 94 85.

Skolsköterska, Eva Johansson, eva.johansson13@eskilstuna.se, tel. 016-710 40 17.

Edvardslundsskolan

Telefon:

Uppdaterad: 21 augusti 2023