Musikklasser

Gillar du att sjunga? Då ska du söka till våra populära musikklasser. Här samlas elever från hela Eskilstuna kommun med det gemensamma intresset sång och musik.

På Djurgårdsskolan finns sångklasser i årskurs 4-9 och här är trivseln stor. Våra erfarna och engagerade lärare ser till att eleverna får den bästa tänkbara undervisningen i alla ämnen. Lägg därtill ett gott kamratskap och en stark sammanhållning som sätter sin prägel på skoltiden hos oss.

Musik nästan varje dag

Musiktimmarna tas i huvudsak från skolans val och elevens val och eleverna får därmed körundervisning tre-fyra gånger i veckan och vanlig musikundervisning en gång i veckan. Skolan har fyra musiklärare som undervisar i kör och musik. Dessutom samarbetar vi ofta med andra pedagoger som har olika specialiteter (till exempel drama eller dans)

Större projekt

Vi sjunger och framträder regelbundet runtom i Eskilstuna. Vi samarbetar ofta med kulturskolan och andra skolor. Exempel på samarbeten de senaste åren har varit Volvo i Eskilstuna Musikkår, Scenkonst Sörmland och ClownClubben på Mälarsjukhuset.

Vår strävan är att alla elever under sin högstadietid kommer att delta i en större musikalproduktion som spelas upp på Eskilstuna teater. Vid de större musikalerna samarbetar vi med professionell regissör och koreograf.

Vem kan söka?

Alla elever som är intresserad av sång kan söka. När du sökt kallas du till ett enkelt sång- och gehörstest. I testet får du visa att du har tillräckliga musikaliska förutsättningar för att kunna följa undervisningen i musik. Skulle fler elever klara testet än vad det finns plats för, är det resultatet i inträdesprovet som avgör i vilken ordning eleverna blir antagna.

Vårdnadshavare till barn som ska börja årskurs 4 eller årskurs 7 kan ansöka till musikklass på Djurgårdsskolan.

Där får barnet körundervisning flera gånger i veckan utöver den ordinarie musikundervisningen.

Så här söker du musikklass - tidsplan

  • Ansökan 1 november - 15 december på e-tjänsten.
  • Före årsskiftet - Alla barn som sökt musikklass blir kallade till ett inträdesprov.
  • Måndagen 15 januari 2024 klockan 17.30 - Informationsmöte för alla som sökt musikklass. Plats: Aulan, Djurgårdsskolan. Även du som sökt musikklass i andra eller tredje hand ska göra ett inträdesprov och är välkommen på informationsmötet.
  • Även du som sökt musikklass i andra eller tredje hand ska göra ett inträdesprov.
  • Vecka 3 och 4 - Inträdesprovet genomförs.
  • Vecka 5 - Besked om antagning skickas ut till alla barn som genomfört inträdesprov till musikklass.
  • Barn som inte blir antagna till musikklass blir placerade på anvisad skola eller annan skola som de sökt i skolvalet. Besked om antagning skickas ut sista veckan i februari.

Du som vill söka musikklass till årskurs 5, 6, 8 eller 9 ta kontakt med musikledare Sara Selander för att se om det finns platser.

Sara Selander

Musikledare

Telefon:

Uppdaterad: 20 december 2023