Kontakta oss

Kontaktuppgifter till Djurgårdsskolan.

Åsa Carnesten

Rektor F-9

Telefon:

Ann Lundstedt

Rektor Grundsärskolan

Telefon:

Jacob Axdorph

Biträdande rektor årskurs F-3 och fritidsverksamheten

Telefon:

Jessica Lindgren Meng

Biträdande rektor 4-9 och öppna verksamheten

Telefon:

Camilla Hindersson

Skoladministratör

Telefon:

Kontakta köket på telefonnummer 016-710 48 44 eller 070-167 23 73
Det går även att skicka e-post: christina.roos@eskilstuna.se

Uppdaterad: 23 november 2021