Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Elevhälsa

Elevhälsoteam på Djurgårdsskolan

SYV, studie- och yrkesvägledning

Sofia Frykenstad
016-710 68 90, 070-086 25 86 
sofia.frykenstad@eskilstuna.se

Uppdaterad: 5 september 2022