Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Björktorpsskolan.

På Björktopsskolan har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektorer, specialpedagoger och speciallärare.

Kurator, Sara Pettersson
E-post sara.pettersson6@eskilstuna.se

Skolpsykolog, Oscar Anderblad
E-post: oscar.anderblad@eskilstuna.se

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6.

Uppdaterad: 17 mars 2022