Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Nedan följer en beskrivning av vår elevhälsa på Ärstaskolan.

Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare, lärare i fritidshem och socialsekreterare från Socialtjänsten (Team förebygg).

Skolpsykolog finns tillgänglig för konsultation och utredning kring specifika elevärenden, samt för handledning vid behov. Skolläkare är placerad centralt i kommunen, och finns nära till konsultation för skolsköterskor. Skolläkare kan träffa elever och vårdnadshavare såväl på skolan som centralt.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet för att handleda och främja lärande och skolutveckling.

Skolsköterska

Annika Broberg annika.broberg10@eskilstuna.se, 016-710 89 10

Kurator

Jessica Pettersson jessica.pettersson@eskilstuna.se, 016-710 72 17

Speciallärare

Maria Sikström maria.sikstrom@eskilstuna.se, 016-710 51 40

Lärare i fritidshem

Linda Nyberg linda.nyberg@eskilstuna.se, 016-710 19 06

Uppdaterad: 18 februari 2022