Elevhälsa

Nedan följer en beskrivning av vår Elevhälsa

Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare, lärare i fritidshem och socialsekreterare från Socialtjänsten (Team förebygg).

Skolpsykolog finns tillgänglig för konsultation och utredning kring specifika elevärenden, samt för handledning vid behov. Skolläkare är placerad centralt i kommunen, och finns nära till konsultation för skolsköterskor. Skolläkare kan träffa elever och vårdnadshavare såväl på skolan som centralt.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet för att handleda och främja lärande och skolutveckling.

Skolsköterska
Annika Broberg annika.broberg10@eskilstuna.se 016-710 89 10

Kurator
Jessica Pettersson jessica.pettersson@eskilstuna.se 016-710 72 17

Speciallärare
Maria Sikström maria.sikstrom@eskilstuna.se 016 – 710 51 40

Lärare i fritidshem
Linda Nyberg linda.nyberg@eskilstuna.se 016 – 710 19 06

Ärstaskolan

Telefon:

Uppdaterad: 18 oktober 2021