Elevhälsa

Nedan följer en beskrivning av vår elevhälsa på Ärstaskolan.

Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare, lärare i fritidshem och socialsekreterare från Socialtjänsten (Team förebygg).

Skolpsykolog finns tillgänglig för konsultation och utredning kring specifika elevärenden, samt för handledning vid behov. Skolläkare är placerad centralt i kommunen, och finns nära till konsultation för skolsköterskor. Skolläkare kan träffa elever och vårdnadshavare såväl på skolan som centralt.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet för att handleda och främja lärande och skolutveckling.

Skolsköterska

Sandra Mattila 016-710 89 10, sandra.mattila@eskilstuna.se

Kurator

Cecilia Palm 072-145 34 98, Cecilia.Palm2@eskilstuna.se

Speciallärare

Sara Jonsson 016-710 69 62, sara.jonsson2@eskilstuna.se
Annette Tinglöv 016-710 51 40, annette.tinlov@eskilstuna.se
Carina Rosenfalk 016-710 72 11, carina.rosenfalk@eskilstuna.se

Lärare i fritidshem

Saveen Nabaty saveen.nabaty@eskilstuna.se  

Uppdaterad: 29 februari 2024