Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsoteam på Ärla skola.

På Ärla skola har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektor, kurator, specialpedagog och speciallärare.

Kurator, Markus Lundberg
Markus.Lundberg@eskilstuna.se
016-710 26 48

Skolsköterska, Anna Blixt Andersson
Anna.Andersson56@eskilstuna.se
016-710 32 46

Specialpedagog, Anette Isaksson
Anette.Isaksson@eskilstuna.se
016-710 38 54

Speciallärare, Anna Stridh
Anna.Stridh5@eskilstuna.se,
016-710 89 08

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Uppdaterad: 16 november 2022