Elevhälsa

Elevhälsoteam på Ärla skola

På Ärla skola har vi ett elevhälsoteam. Där ingår rektor, kurator, specialpedagog och speciallärare.

Kurator, Katarina Magnusson, Katarina.Magnusson@eskilstuna.se, 016 710 26 48

Skolsköterska, Anna Blixt Andersson, Anna.Andersson56@eskilstuna.se, 016 710 32 46

Specialpedagog, Anette Isaksson, Anette.Isaksson@eskilstuna.se, 016 710 38 54

Speciallärare, Anette Flodin Tinglöv, Anette.Tinglov@eskilstuna.se, 016 710 89 08

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Uppdaterad: 30 september 2021