Så arbetar vi

För oss på Årbyskolan är trygghet, delaktighet och lärande viktiga ledord i vårt arbete med våra elever i årskurserna F-9. På skolan finns cirka 160 medarbetare som alla verkar tillsammans för att stärka helhetsbilden runt varje elev. Det är med stolthet vi kan säga att Årbyskolan är en skola för alla där vi berikar varandra med våra olika erfarenheter.

Värdegrund

Vår vision är att Årbyskolan ska vara en trygg plats som främjar lärande och där alla känner sig delaktiga och betydelsefulla. Alla ska bli sedda och accepterade för den man är. Genom att bygga goda relationer får vi ett förtroendefullt klimat på skolan, som ger både trygghet och glädje.

Trygghetsarbete

Vi vill att föräldrar och elever ska känna sig delaktiga och uppleva att de har möjlighet att påverka trygghetsarbetet på skolan. För att skapa delaktighet och inflytande har vi elevråd, föräldraråd och hälsoråd.

På Årbyskolan erbjuder vi en stödjande, utmanande och stimulerande lärmiljö som präglas av trygghet och respekt. Skolans trygghetsarbete leds av ett Trygghetsteam som utgörs av personalrepresentanter ifrån hela skolan.

Vår undervisning

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö. För att kunna utveckla en kvalitativt god undervisning följer och arbetar vi med den senaste forskningen. På vår skola arbetar vi efter ”Årby-lektionen”, som bland annat innebär att:

  • tydliga tidsramar och scheman
  • alla lektioner skall påbörjas och avslutas på samma sätt
  • eleverna har förutbestämda platser på varje lektion
  • tydliga lektionsmål kring vad och varför
  • lärarna leder det pedagogiska arbetet med tydliga lärandemål
  • undervisningen är varierad och skapar lust att lära
  • eleverna har stor möjlighet att påverka och vara delaktiga i undervisningen

Fritidshem

På Årbyskolan finns fyra fritidshem: Måsen, Fasanen, Svanen samt Örnen. Hit är våra elever välkomna innan skolan börjar och efter skolans slut. Vi har även en öppen verksamhet, Eftis, för elever i ÅK 4-6.

Våra aktiviteter syftar till att stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och väcka lusten att lära. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår pedagogiska verksamhet för att erbjuda en meningsfull fritid.

Uppdaterad: 18 februari 2022