Eskilstuna kommun

Grundsär Årbyskolan Årbyskolan - Pelikanen

På Årbyskolan finns åtta grundsärskoleklasser med ca 60 elever från årskurs 1-9.

Eleverna har olika grad av funktionshinder och behöver extra stöd av vuxna i skolarbetet.

I varje klass arbetar en pedagog och minst en assistent. I arbetslaget undervisar även lärare i hemkunskap, bild, idrott och hälsa, musik och slöjd.

Fritidshem / förlängd skolbarnomsorg

Pelikanen har fritidshem för elever upp till 12 års ålder. Det ligger i samma korridor som de yngre klasserna. För de äldre eleverna finns förlängd skolbarnsomsorg. Här kan man umgås med sina kamrater, spela biljard, pingis eller gå till stan för att fika med mera. Fritidshemmens personal arbetar i skolan på förmiddagarna.

Pelikanen: 016-710 88 90

Jeanette Schjött

Rektor Grundsärskolan

Telefon:

Malin Erlingsjö

Biträdande Rektor Grundsärskolan

Telefon:

Marika Wretling

Skoladministratör Grundsärskolan

Telefon:

Uppdaterad: 31 maj 2023