Eskilstuna kommun

Elevhälsan

Nedan följer en beskrivning av vår elevhälsa på Årbyskolan.

På Årbyskolan har vi ett Elevhälsoteam med många olika professioner. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande, men även med åtgärdande insatser. I teamet ingår rektorer, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, SYV och speciallärare.

Kuratorer

Jenny Lindroos jenny.lindroos@eskilstuna.se , 016-710 13 89
Slava Fransi slava.fransi@eskilstuna.se , 016-710 77 14

Skolsköterskor

Afsaneh Bahrami afsaneh.bahrami@eskilstuna.se , 016-710 48 22
Josefine Törnblom josefine.tornblom@eskilstuna.se, 016-710 80 34

SYV

Ann-Sofie Seger ann-sofie.seger@eskilstuna.se , 016-710 82 44

För Grundsärskolan

Kurator: Ewa Eriksson ewa.eriksson3@eskilstuna.se , 016-710 80 48
Josefine Törnblom josefine.tornblom@eskilstuna.se, 016-710 80 34

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Uppdaterad: 23 augusti 2022