Elevhälsan

Nedan följer en beskrivning av vår elevhälsa på Årbyskolan.

På Årbyskolan har vi ett Elevhälsoteam med många olika professioner. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande, men även med åtgärdande insatser. I teamet ingår rektorer, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, SYV och speciallärare.

Kuratorer

Jenny Lindroos jenny.lindroos@eskilstuna.se , 016-710 13 89
Slava Fransi slava.fransi@eskilstuna.se , 016-710 77 14

Skolsköterskor

Afsaneh Bahrami afsaneh.bahrami@eskilstuna.se , 016-710 48 22
Josefine Törnblom josefine.tornblom@eskilstuna.se, 016-710 80 34

SYV

Ann-Sofie Seger ann-sofie.seger@eskilstuna.se , 016-710 82 44

För Anpassad grundskola

Kurator: Jessica Pettersson jessica.pettersson@eskilstuna.se , 016-710 80 48
Kurator: Maria Wiklund maria.wiklund@eskilstuna.se , 016-710 84 19
Skolsköterska: Josefine Törnblom josefine.tornblom@eskilstuna.se, 016-710 80 34

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogram som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Uppdaterad: 4 januari 2024