Elevhälsan

Nedan följer en beskrivning av vår Elevhälsa

På Årbyskolan har vi ett Elevhälsoteam med många olika professioner. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande, men även med åtgärdande insatser. I teamet ingår rektorer, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, SYV och speciallärare.

Kuratorer
Jenny Lindroos jenny.lindroos@eskilstuna.se 016 – 710 13 89
Slava Fransi slava.fransi@eskilstuna.se 016 – 710 77 14

Skolsköterskor
Afsaneh Bahrami afsaneh.bahrami@eskilstuna.se 016 – 710 48 22
Linn Poppelier linn.poppelier@eskilstuna.se 016 – 710 65 54

SYV
Åsa Sjöstedt Frykman asa.frykman@eskilstuna.se 016 – 710 82 44

För Grundsärskolan
Kurator:
Ewa Eriksson ewa.eriksson3@eskilstuna.se 016 – 710 80 48
Skolsköterska:
Linn Poppelier linn.poppelier@eskilstuna.se 016 – 710 65 54

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Uppdaterad: 4 oktober 2021