Eskilstuna kommun

Anpassad grundskola Årby

På Årbyskolan finns åtta klasser i Anpassad grundskola med ca 60 elever från årskurs 1-9.

Eleverna har olika grad av funktionshinder och behöver extra stöd av vuxna i skolarbetet.

I varje klass arbetar en pedagog och minst en assistent. I arbetslaget undervisar även lärare i hemkunskap, bild, idrott och hälsa, musik och slöjd.

Fritidshem / förlängd skolbarnomsorg

Anpassad grundskola Årby har fritidshem för elever upp till 12 års ålder. Det ligger i samma korridor som de yngre klasserna har sina klassrum. För de äldre eleverna finns förlängd skolbarnsomsorg. Här kan man umgås med sina kamrater, spela biljard, pingis eller gå till stan för att fika med mera. Fritidshemmens personal arbetar i skolan på förmiddagarna.

Fritids Anpassad grundskola: 016-710 88 90

Jeanette Schjött

Rektor Anpassad grundskola

Telefon:

Malin Erlingsjö

Biträdande Rektor Anpassad grundskola

Telefon:

Catrin Fredriksson

Biträdande Rektor Anpassad grundskola

Telefon:

Marika Wretling

Intendent Anpassad grundskola

Telefon:

Uppdaterad: 17 augusti 2023