Eskilstuna kommun

Årbyskolan finns vid infarten till Eskilstuna centrum från E20. Det finns goda bussförbindelser till och från skolan. I närheten av skolan finns Årbyskogen, Bollhuset och idrottsplaner vid Balsta området.

Stängningsdagar läsåret 23/24

HT-23

26 september har ÅK 7 och 8 studiedag

27 oktober har F-6 studiedag, men fritids är öppet

30 oktober: Hela grund- och anpassad grundskola är stängd, inkl. fritids och Eftis

VT-24

8 januari: Hela grund- och anpassad grundskola är stängd, inkl. fritids och Eftis
10 juni: Hela grund- och anpassad grundskola är stängd, inkl. fritids och Eftis

Skolan har idag (inklusive grundsärskolan) cirka 820 elever och 160 personal. Det finns fritidshem för barn från förskoleklass upp till och med årskurs 3 samt ”Öppen verksamhet” för barn i årskurs 4-6.

Uppdaterad: 25 september 2023